Oprava výtlkov, trhlín a dilatačných škár

Bez problémov dokážeme opraviť všetky poškodenia podláh ako sú výtlky či hniezda, taktiež dokážeme doplniť nerovnosti po vaniach, základoch a pod. Tieto opravy doplníme v odtieni veľmi podobnému existujúcej podlahe, vrátane štruktúry kameniva. Značná časť priemyselných podláh vykazuje po určitej dobe používania poškodenia. Najčastejším typom poškodenia sú výtlky. Tento typ poškodenia je možné opraviť v rámci postupu implementácie HTC Superfloor ™. Postup opravy spočíva v použití cementových materiálov, ktoré zaisťujú dokonalé prepojenie s existujúcou betónovou podlahou. Vzhľadom k nami používaným materiálom nie je problém tónovania materiálu tak, aby výsledná oprava bola čo najpodobnejšia pôvodnej podlahe.

BAUSERVIS SK spol. s.r.o., Považská 16 , 940 01 Nové Zámky, info@bauservis.sk