RENOVÁCIA JADROVÝCH VRTÁKOV

Je tak celkom bežný proces, ktorý veľmi úzko súvisí so samotným jadrovým vŕtaním. Renovujú sa predovšetkým diamantové vrtáky priemeru od 600mm a to naspájkovaním nových segmentov. Naspájkovanie sa realizuje prostredníctvom striebornej spájky do vyseknutých sedielok do tela vrtáka. Týmto spôsobom sa docieli pevnosť spoja, keďže segment je vsadený do ocele. Renováciou sa dbá aj na akúsi bezpečnosť. Znižuje sa riziko vylomenia segmentov pri vŕtaní. Na renováciu sa využívajú segmenty od renomovaného výrobcu Husqvarna.